Ny læreruddannelse 2023

Man kan på denne side følge udformningen af ny fagbeskrivelse for musik i læreruddannelsen 2022-2024.

Baggrund


Fagbeskrivelse

Faglig gruppe til udarbejdelse af ny fagbeskrivelse for musik

Gruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet (på baggrund af indstillinger fra Danske Professionshøjskoler og Børne- og Undervisningsministeriet):

  • Jesper Juellund Jensen, tovholder (formand for den nationale faggruppe for musik i læreruddannelsen i Læreruddannelsens Ledernetværk)
  • Christian Vardinghus-Nielsen (censorformand for musik i læreruddannelsen)
  • Peter Rodam Holme (læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet for musik i folkeskolen)

Vores skrivegruppe har desværre ikke repræsentation fra Danske Universiteter, som ikke har ønsket at deltage for musikfagets vedkommende.

Oversigt over alle faglige grupper til udarbejdelse af nye fagbeskrivelser til læreruddannelsen (pdf)

Nedsættelsesbrev (30. september 2022) (pdf)

Skabelon
Relevant materiale

Vi trækker desuden på erfaringer indhentet i den nationale faggruppe for musik i læreruddannelsen (Læreruddannelsens Ledernetværk) og i faggruppen for musik (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet) samt fra diverse møder og tilsendt materiale.

1. udkast til fagbeskrivelse – 27. okt. 2022
2. udkast til fagbeskrivelse – 11. nov. 2022
Forslag til fagbeskrivelse – 18. nov. 2022
Kommentarer fra ministeriet – 1. dec. 2022
Justeret forslag – 5. dec. 2022
Opdateret udgave fra ministeriet – 21. dec. 2022
Høring – 3. feb.-6.mar. 2023
Kommentar til høringssvar – 8. mar. 2023
Bekendtgørelse – 29. mar. 2023

Eksamensbeskrivelse

Eksamensbeskrivelsen udarbejdes af den nationale faggruppe for musik i læreruddannelsen under LLN.

Skabelon
Forslag til eksamensbeskrivelse – 11. jan. 2023
Forslag til eksamensbeskrivelse – 24. jan. 2023
Endelig eksamensbeskrivelse, sommer 2023

Eksamensbeskrivelse – igen

April 2024 satte LLN gang i et nyt forfløb med udarbejdelse af eksamensbeskrivelse – endnu før den „gamle“ eksamensbeskrivelse havde været i anvendelse.

LLN nedsatte følgende gruppe:

  • Jesper Juellund Jensen (forperson)
  • Helle Vinther Hansen
  • Mette Tjagvad

Oversigt over medlemmer af prøvebeskrivelsesgrupper i LU23 (pdf)

Introduktionsmøde (LLN) – 15. april 2024

Online møde i Læreruddannelsens Musiklærerforening – 15. maj 2024

Møde for alle undervisere i musik på læreruddannelsen i Odense – 17. juni 2024