Ny læreruddannelse 2022

Man kan på denne side følge udformningen af ny fagbeskrivelse for musik i læreruddannelsen 2020.

Baggrund

Faglig gruppe til udarbejdelse af ny fagbeskrivelse for musik

Gruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet (på baggrund af indstillinger fra Danske Professionshøjskoler og Børne- og Undervisningsministeriet):

  • Jesper Juellund Jensen, tovholder (formand for den nationale faggruppe for musik i læreruddannelsen i Læreruddannelsens Ledernetværk)
  • Christian Vardinghus-Nielsen (censorformand for musik i læreruddannelsen)
  • Peter Rodam Holme (læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet for musik i folkeskolen)

Vores skrivegruppe har desværre ikke repræsentation fra Danske Universiteter, som ikke har ønsket at deltage for musikfagets vedkommende.

Oversigt over alle faglige grupper til udarbejdelse af nye fagbeskrivelser til læreruddannelsen (pdf)

Nedsættelsesbrev (30. september 2022) (pdf)

Skabelon

Relevant materiale

Vi trækker desuden på erfaringer indhentet i den nationale faggruppe for musik i læreruddannelsen (Læreruddannelsens Ledernetværk) og i faggruppen for musik (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet).

1. udkast til fagbeskrivelse – 27. okt. 2022

2. udkast til fagbeskrivelse – 11. nov. 2022

Forslag til fagbeskrivelse – 18. nov. 2022

Kommentarer fra ministeriet – 1. dec. 2022