Gruppearbejde med udgangspunkt i forslag til nye eksamensformer

Diskuter en eller flere forslag til former:

  • Portfolio
  • Elevtekster
  • Video
  • „Cirkulationseksamen“

Validitet & reliabilitet

  • Hvilke områder af faget er formen god/dårlig til at vurdere?
  • Er formen god til vurdere skabende musikalske processer?
  • Hvilke lærerroller er formen god/dårlig til at vurdere?
  • Er formen god til at vurdere dybde? bredde?
  • Er formen god til at vurdere færdigheder? viden? kompetencer?

Backwash

  • Hvad vil formen betyde for den studerendes læringsforløb?